Ska media som motverkar Demokrati erhålla statsmedel?

Ska media som motverkar Demokrati erhålla statsmedel

Ska media som motverkar Demokrati erhålla statsmedel?