Vad är välfärd, och vill vi ha i Sverige välfärd enligt (FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna, artickel 25).

Vad är välfärd, och vill vi ha i Sverige välfärd enligt (FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna, artickel 25).

Läs mer om motionen

Vad är välfärd, och vill vi ha i Sverige välfärd enligt (FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna, artickel 25).