Ska Tjänstemannaansvaret återinföras?

Ska Tjänstemannaansvaret återinföras.

Ska Tjänstemannaansvaret återinföras?