Ska Tandvårdskostnader ligga under Sjukvårdens högkostnadsskydd?

Ska Tandvårdskostnader ligga under Sjukvårdens högkostnadsskydd.

Ska Tandvårdskostnader ligga under Sjukvårdens högkostnadsskydd?