Ska Preskriptionstider för olika typer av brott avskaffas, och straff kunna utmätas retroaktivt.

Ska Preskriptionstider för olika typer av brott avskaffas, och straff kunna utmätas retroaktivt.

Läs mer om frågan

Ska Preskriptionstider för olika typer av brott avskaffas, och straff kunna utmätas retroaktivt.