Motion om rättvisa bilskatter

Rättvisa bilskatter

Med anledning av den förda debatten om fordonskatter och den höga skatten på dieseldrivna fordon. Samt förslag om kilometerskatt för ”elbilar”, ett mer rättvist förslag vore att slopa helt fordonskatten och ersätta den med en nyttjandeskatt där det exvis kostar 10öre per kilometer körd i fordonet.

Med tanke på att dagens system inte premierar de personer som kör lite bil och använder cykel och kollektiva färdmedel. Med en nyttjandeskatt, så tjänar ju de personer som använder fordon för transport minimalt mer.

Betänkande: 

En normal familj idag på landsbygden har idag 2 bilar, båda dieseldrivna för att på ett ekonomiskt sätt transportera familjen till aktiviteter och till och från arbete. Låt säga att familjen i enbart fordonsskatt betalar ca 10-12000kr per år i enbart skatter för fordonet. Sedan tillkommer försäkringsskatt och bränsleskatt.  Låt säga för enkelhetens skull att familjen åker ca 4000mil om året.

En grav uppskattning är att det är ca 35-40000kr i skatter extra på transporterna.

Fördelar: 

För att återgå till familjen beskriven ovan, så skulle med nyttjadeskatten spara ca 6-8000kr på ett år.

Vinster för miljön blir ju automatiskt av att folket själva kan välja att köra mindre utan att bli tvingade till att sälja bilen. Det finns många områden i Sverige som det dagliga livet inte fungerar utan en bil som transportmedel. Den kollektiva trafiken är antingen inte utbyggd eller så är avgångarna för få för att passa det personliga resemönstret.

Nackdelar: 

Det blir en minskad skatteintäkt till staten. Men det går att lösa genom att minska ner på onödiga utgifter i samhället.