Bör fackförbunden ägna sej åt finansiering av politiska partier?

Bör fackförbunden ägna sej åt finansiering av politiska partier?

Är det demokratiskt riktigt att fackförbunden försöker påverka sina medlemmar i en viss politisk inriktning?

Bör fackförbunden ägna sej åt finansiering av politiska partier?