Svenska Partiförbundet

Svenska Partiförbundet SPF.

Är ett neutralt Representativt Direktdemokratiskt och partisamlande sakfrågepolitiskt partiförbund, bestående av sammarbete sida vid sida mellan många små politiska partier som bara följer majoritetsviljan i olika sakfrågeröstningar sakfråga för sakfråga.

Därmed är det majoritetsviljan som styr Svenska Partiförbundet i grunden i den Direktdemokratiska delen av SPF, i den representativa delen handhar SPF mer de administrativa sakfrågorna och göromålen.

Detta dels för att ge medborgarna ett mer direkt inflytande i de viktiga sakfrågor som berör medborgarna mest, men även för att skapa en neutralpolitisk miljö som är ytterst svår att angripa med olika epitetsangrepp från olika håll, vilket är allt för negativt välkänt förekommande i Svensk politik av i dag.

Svenska Partiförbundet SPF angriper vare sig andra politiska partier, dess politiker eller medlemmar mm för deras fasta sakfrågeåsikter, därigenom öppnar vi innom SPF inte heller upp för angrepp från dessa andra partier, politiker eller medlemmar mm.

Alla har rätt till sina åsiktsval i olika sakfrågor, och därför frågar vi inom SPF i frågepollar hur man vill ha det i dessa sakfrågor, varpå SPF följer majoritetsviljan som uppstår i dessa sakfrågor, därmed kan man säga att SPF står närmare en bättre Demokrati än vad de flesta Representativa Demokratiska partier gör i dag.

Besök Svenska Partiförbundet