SPI Välfärden

Vi är ett parti som i första hand arbetar för de utsatta äldres välbefinnande . Vi har väldigt svårt att acceptera fattigdomen hos äldre kvinnor och numera också män som måste leva på svältgränsen och utan något extra trots statsmaktens försök att lova tunt och genast återta med höjda avgifter m.m. Upp till kamp för dessa människor som fostrat generationen som kommer efter och nu visar sin otacksamhet mot sina mödrar och fäder.

http://www.spi-valfarden.se/