Kalleanka-partiet

Sveriges enda missnöjes parti. Då blankrösterna tillfaller partierna i riksdagen som man egentligen inte syftar till att stödja, genom att blank rösta aktivt på kalleanka-partiet så kan rösterna nyttjas på så sätt att de inte går till partierna man inte sympatiserar med.

Hemsida är under omkonstruktion.
Facebook: https://www.facebook.com/kalleankaPartietKAP/