Enhet

Enhet är paritet för dig som vill ha ett samhälle där alla människor har samma värde genom sin existens och inte på grund av vad de presterar. Ett  samhälle byggt på empati och helhetstänkande.

Enhet vill skapa ett samhälle där människor håller sig friska och där deras inre och yttre välfärd naturligt leder till ett tryggt samhälle och en hållbar värld i fred. Vi vill främja alla människors hälsa genom:

Medborgarandel / Basinkomst
Förändring börjar inifrån. Med en ovillkorad medborgarandel (basinkomst) som
ersätter nuvarande bidragssystem kommer många människors stressnivå att
minska. Om varje människa upplever inre frid skapar vi yttre fred. Med medborgarandel frigörs även kraft och kreativitet enligt var och ens förutsättningar vilket gynnar alla områden i landet.
Sammantaget leder detta till ökad trygghet, hälsa och hållbarhet.

Hälsofrihet
Vuxna människor i Sverige kan själva ta ansvar för egen hälsa. Var och en har rätt att välja mellan skolmedicin, alternativ medicin och terapeutiska behandlingsformer.
Friskvård och förebyggande åtgärder för alla medborgare ska vara Sveriges högsta prioritet.
Vaccinering ska förbli frivillig och narkotikapolitiken ändras i grunden genom t.ex. avkriminalisering för eget bruk.

Stärkt lokalsamhälle
Småskalighet, lokal självförsörjning, ekologisk odling, gemenskap och direkt demokrati är förutsättningar för hållbart liv.
Vi har en vision av Sverige där alltfler beslut fattas lokalt och där mat från lokala jordbruk utgör grunden för människors hälsa.
Det kallar vi för hållbarhet!

Gör ett medvetet val – Rösta på Enhet!

www.enhet.se
https://facebook.com/enhet
https://twitter.com/partietenhet
https://instagram.com/partietenhet