E-Demokraterna

Instagram: E-demokraterna
Ett medborgarinriktat parti där väljarna avgör partifrågorna direkt över Internet via den säkra blockkedjeteknologin.