Bör Fagersta kommun anlägga en trafiklekpark för barn?

Läs mer om motionen Video motion 
Bör Fagersta kommun anlägga en trafiklekpark för barn?