Bör man införa en inkassoreform?

Bör man införa en inkassoreform för att reglera preskriptionstiden till max 3 år från skuldens uppkomst?

Läs motionen

Bör man införa en inkassoreform?